Descrierea proiectului

Proiectul “Integrarea tinerilor NEETs pe piața muncii” este:

 • co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Inițiativa Locuri de muncă pentru tineri, Componenta 1: VIITOR PENTRU TINERII NEETs;
 • dedicat tinerilor cu vârsta cuprinsă intre 16-29 de ani;
 • orientat spre creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri, înregistrați sau nu la SPO, cu rezidența în regiunile eligibile sau care nu urmează vreo formă de școlarizare;
 • orientat spre îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta intre 16-29 ani;

Proiectul “Integrarea tinerilor NEET s pe piata muncii” vine în sprijinul tinerilor pentru:

 • nevoia de asistență pentru găsirea unui loc de muncă;
 • nevoia de dezvoltare de competențe profesionale relevante pentru piața muncii;
 • nevoia de competențe antreprenoriale și sprijin financiar pentru înființarea unei afaceri;

Beneficiile directe și imediate pe care le vor obține participanții în acest Program sunt:

 • acces și stimulente pentru participare la 5 programe de formare profesională pentru 348 tineri;
 • participarea la cursuri de formare profesională într-un mediu prietenos și motivant;
 • obținerea de calificare, eliberată de ANC și recunoscută pe piața muncii;
 • sprijin în găsirea unui loc de muncă printr-un program complet și personalizat de mediere și consiliere pe piața muncii; îmbunătățirea nivelului de competențe, integrarea socio-profesională și inserția tinerilor pe piața muncii prin creșterea accesului și participarea la învățarea pe tot parcursul vieții.

Scopul prezentului proiect este creșterea ocupării, precum și îmbunătățirea nivelului de competențe al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunea Sud-Vest Oltenia prin derularea următoarelor cursuri de formare:

 • Babysitter pentru 70 membri din GT;
 • Tehnician maseur pentru 70 membri din GT;
 • Agent securitate pentru 70 membri din GT;
 • Personal de serviciu pentru 69 membri din GT;
 • Ajutor de bucătar pentru 69 membri din GT
  (tineri NEETs șomeri din grupul țintă al proiectului cu niveluri de ocupabilitate B, C și D, respectiv ”mediu ocupabil”, ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil” din regiunea Sud-Vest Oltenia);
 • derularea cursului de Competențe Antreprenoriale pentru 32 tineri NEETs șomeri cu un nivel de ocupabilitate A ”ușor ocupabil”;
 • derularea programelor de mediere pe piața muncii pentru 380 persoane;
 • furnizarea serviciilor de sprijin pentru ocuparea pe cont propriu pentru 364 membri GT;
 • finanțarea a 16 planuri de afaceri cu sume de până la 25.000 euro.