METODOLOGIA DE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ

Versiunea 01 – Iulie 2022

 Cuprins

 1. CADRUL GENERAL
 2. IDENTIFICAREA GRUPULUI ŢINTĂ
 3. CRITERII DE ELIGIBILITATE
 4. DEPUNEREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE ÎN GT ŞI EVALUAREA ACESTORA
 5. IMPLICAREA GT ÎN ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI
 6. IMPACTUL ASUPRA GT
 7. ANEXE

I. CADRUL GENERAL

Prezenta Metodologie a fost elaborată în vederea identificării și selectării persoanelor care vor alcătui grupul țintă al proiectului, implicit care vor participa la derularea cursului de formare Babysitter, a cursului de formare Tehnician maseur, a cursului de formare Agent securitate, a cursului de formare Personal de serviciu, a cursului de formare Ajutor de bucătar, derularea programelor de mediere pe piața muncii, derularea programului de sprijin pentru ocuparea pe cont propriu, derularea cursului de Competențe Antreprenoriale și finanțarea a 16 planuri de afaceri ce vor fi susținute în cadrul proiectului “Integrarea tinerilor NEETs pe piața muncii”. Metodologia face parte din Cererea de finanțare întocmită conform Apelului de proiecte POCU 2014-2020/VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” AP 1/ PI 8.ii/ OS 1.1 & OS 1.2. Conform prezentei metodologii proiectul prevede activități de informare a publicului și promovarea activităților derulate în cadrul proiectului, în vederea asigurării șanselor egale de participare a persoanelor din toate județele Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală și a dificultăților de acces de orice tip și asigurarea accesului egal la serviciile de interes general.

În vederea organizării selecției grupului țintă și accederii acestuia la activitățile proiectului va fi derulat un proces intern care va avea la bază următoarea procedură prealabilă (urmând a fi elaborată în detaliu în implementarea proiectului). Documentele aferente selecției vor fi făcute cunoscute tuturor celor interesați prin mijloace transparente de comunicare disponibile (pagina de social media/website-ul Liderului de parteneriat și a celorlalți 2 parteneri, pagina de social media a proiectului, afișaj direct, e-mail și întâlniri fizice). Principiile care vor sta la baza la procesului de selecție sunt: transparența, egalitatea de șanse și nediscriminarea, și meritocrația pe baze de performanțe individuale. În urma procesului de selecție, va rezulta un număr de 380 persoane care vor putea beneficia de serviciile oferite prin intermediul activităților proiectului. Rezultatele procesului de selecție vor fi făcute publice prin metode transparente și vor reprezenta baza de continuare a activităților destinate grupului țintă.

II. IDENTIFICAREA GRUPULUI ȚINTĂ

Grupul țintă al proiectului va fi identificat și selectat din cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, locație unde se vor derula toate activitățile și intervențiile prevăzute prin proiect. Grupul țintă va cuprinde, exclusiv, următoarea categorie de grup țintă, prevăzută în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice: tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, înregistrat și profilat de SPO, cu domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare vizată de proiect (Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia).

Raportat la datele menționate, Liderul de parteneriat împreună cu ceilalți 2 parteneri se vor asigura că grupul țintă va cuprinde cel puțin:

 • 30% – tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”;
 • 20% – tineri NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural;
 • 10% – tineri NEETs de etnie romă;
 • 23,4% – tineri NEETs șomeri de lungă durată

După cum rezultă din structurarea anterioară, din rândul persoanelor care pot face parte din Grupul Țintă, se vor identifica următoarele:

– Cel puțin 390 tineri NEETs șomeri și care nu urmează nicio formă de educație sau formare, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, fiind selectate 380 persoane, din care minim:

 • 115 tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”
 • 39 tineri NEETs de etnie romă
 • 77 tineri NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural
 • 89 tineri NEETs șomeri de lungă durată

Liderul de parteneriat împreună cu cei 2 Parteneri se vor asigura ca următorii indicatori vor fi realizați după cum urmează:

 • Peste 80% din participanții șomeri care iau parte la intervenția sprijinită de ILMT vor rămâne până la finalizarea sa. Mai exact, ne referim la peste 304 tineri NEETs din GT (raportat la numărul total de 380 membri) care vor participa la cursurile de formare profesională și la cel de competențe antreprenoriale, dar și la obținerea de granturi în vederea înființării unei afaceri până la finalizarea acestora. Se are în vedere integrarea tinerilor NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural și a tinerilor NEETs de etnie romă în conformitate cu aspectele stabilite în Ghidul Solicitantului. Astfel, va fi asigurat CR01.
 • Peste 43% de participanți șomeri vor primi o ofertă de muncă, de participare la un program de educație continuă, ucenicie sau de stagiu, la încetarea calității de participant. Concret, ne referim la peste 164 tineri NEETs din GT (raportat la numărul total de 380 membrii). Se are în vedere integrarea tinerilor NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural și a tinerilor NEETs de etnie romă în conformitate cu aspectele stabilite în Ghidul Solicitantului. Astfel, va fi asigurat CR02.
 • Minim 50% de participanți șomeri vor urma un program de educație/formare, care sunt în curs de a obține o calificare sau care au un loc de muncă, inclusiv ca independenți, la încetarea calității de participant. Așadar, vor fi minim 190 de tineri NEETs aflați în situația prezentată anterior la încetarea calității de participant. Se are în vedere integrarea tinerilor NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural și a tinerilor NEETs de etnie romă în conformitate cu aspectele stabilite în Ghidul Solicitantului. Astfel, va fi asigurat CR03.
 • Peste 29% de participanți șomeri de lungă durată care participă la intervenția sprijinită de ILMT până la finalizarea sa. Prin urmare, ne referim la peste 89 tineri NEETs din GT (minim 29% din ținta asumată la CR01 cu o valoare de 304 persoane) care se află în situația menționată anterior. Se are în vedere integrarea tinerilor NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural și a tinerilor NEETs de etnie romă în conformitate cu aspectele stabilite în Ghidul Solicitantului. Astfel, va fi asigurat CR04.
 • Minim 20% de participanți șomeri de lungă durată vor primi o ofertă de muncă, de participare la un program de educație continuă, ucenicie sau de stagiu la încetarea calității de participant. În acest context, ne raportăm la minim 20% din ținta asumată a indicatorului CR02. Mai exact, ne referim la minim 33 persoane (minim 20% din ținta asumată a indicatorului CR02). Se are în vedere integrarea tinerilor NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural și a tinerilor NEETs de etnie romă în conformitate cu aspectele stabilite în Ghidul Solicitantului. Prin aceasta, se va asigura CR05.
 • Minim 20% de participanți șomeri de lungă durată care obțin o calificare, sau care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant. În acest context, ne raportăm la minim 20% din ținta asumată a indicatorului CR03. Mai exact, ne referim la minim 38 persoane (minim 20% din ținta asumată a indicatorului CR03). Se are în vedere integrarea tinerilor NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural și a tinerilor NEETs de etnie romă în conformitate cu aspectele stabilite în Ghidul Solicitantului. Prin aceasta, se va asigura CR06.
 • Minim 1 participant inactiv care nu urmează studii sau cursuri de formare și care participă la intervenția sprijinită din ILMT. Se are în vedere integrarea tinerilor NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural și a tinerilor NEETs de etnie romă în conformitate cu aspectele stabilite în Ghidul Solicitantului. Astfel, va fi asigurat CR07.
 • Minim 1 participant inactiv care nu urmează studii sau cursuri de formare și care primește o ofertă de muncă, de participare la un program de educație continuă, ucenicie sau de stagiu la încetarea calității de participant. Se are în vedere integrarea tinerilor NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural și a tinerilor NEETs de etnie romă în conformitate cu aspectele stabilite în Ghidul Solicitantului. Astfel, va fi asigurat CR08.
 • Minim 1 participant inactiv care nu urmează un program de educație sau de formare, care urmează un program de educație/formare, sunt în curs de a obține o calificare sau care au un loc de muncă, inclusiv dacă desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant. Se are în vedere integrarea tinerilor NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural și a tinerilor NEETs de etnie romă în conformitate cu aspectele stabilite în Ghidul Solicitantului. Astfel, va fi asigurat CR09.
 • Minim 19% de participanți care participă la programe de educație continuă, de formare în vederea obținerii unei diplome, de ucenicie sau de stagiu în termen de șase luni de la încetarea calității de participant. În acest context, ne raportăm la minim 19% din ținta asumată la indicatorul CR01. Așadar, se au în vedere minim 58 tineri NEETs (raportat la nr. de 304 participanți șomeri care iau parte la intervenția sprijinită de ILMT până la finalizarea sa). Se are în vedere integrarea tinerilor NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural și a tinerilor NEETs de etnie romă în conformitate cu aspectele stabilite în Ghidul Solicitantului. Astfel, va fi asigurat CR10.
 • Peste 43% din numărul total de participanți care, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant, obțin un loc de muncă. Ținta minimă pentru indicatorul CR11 este egal cu ținta asumată a indicatorului CR02 (peste 43%), adică peste 164 tineri. Se are în vedere integrarea tinerilor NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural și a tinerilor NEETs de etnie romă în conformitate cu aspectele stabilite în Ghidul Solicitantului. Astfel, va fi asigurat CR11.
 • Persoane care încep o activitate independentă în termen de șase luni de la încetarea calității de participant. Ținta minimă pentru indicatorul CR12 este: 9 la nivel de proiect. Se are în vedere integrarea tinerilor NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural și a tinerilor NEETs de etnie romă în conformitate cu aspectele stabilite în Ghidul Solicitantului. Încadrarea în categoria de grup țintă se va face în funcție de nivelul de ocupabilitate și de activitățile vizate prin proiect. Așadar, avem în vedere următoarele:
 • Programele de mediere se vor adresa tuturor tinerilor NEETs (380), pentru toate nivelurile de ocupabilitate: nivelul de ocupabilitate A ”ușor ocupabil”, nivelul de ocupabilitate B ”mediu ocupabil”, nivelul de ocupabilitate C ”greu ocupabil” și nivelul de ocupabilitate D ”foarte greu ocupabil”.
 • Programele de sprijin pentru ocuparea pe cont propriu se vor adresa tinerilor NEETs șomeri (364) cu nivelul de ocupabilitate A ”ușor ocupabil”, nivelul de ocupabilitate B ”mediu ocupabil”, nivelul de ocupabilitate C ”greu ocupabil” și nivelul de ocupabilitate D ”foarte greu ocupabil”.
 • Furnizarea de programe de formare profesională Babysitter, Tehnician maseur, Agent securitate, Personal de serviciu, Ajutor de bucătar se va adresa doar tinerilor NEETs cu un nivel de ocupabilitate B ”mediu ocupabil”, nivel de ocupabilitate C ”greu ocupabil” și nivel de ocupabilitate D ”foarte greu ocupabil”. Astfel, ne referim la un număr total de 348 tineri NEETs. Aceștia vor participa la cursurile de formare Babysitter într-un număr de 70 tineri NEETs, la cursurile de formare Tehnician maseur într-un număr de 70 tineri NEETs, la cursurile de formare Agent securitate într-un număr de 70 tineri NEETs, la cursurile de formare Personal de serviciu într-un număr de 69 tineri NEETs, la cursurile de formare Ajutor de bucătar într-un număr de 69 tineri NEETs.
 • Programul de Competențe Antreprenoriale va avea în vedere doar tinerii NEETs cu un nivel de ocupabilitate A ”ușor ocupabil”. Așadar, ne referim la un număr de 32 membrii din Grupul Țintă.

Acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri vizează tinerii NEETs cu un nivel de ocupabilitate A ”ușor ocupabil” și ale căror planuri de afaceri au fost aprobate de comisia de selecție. Mai exact, vor fi finanțate 16 planuri de afaceri cu o valoare maximă de 25.000 euro/ plan de afaceri/ firmă.

În vederea organizării selecției grupului țintă și accederii acestuia la activitățile și intervențiile proiectului, Liderul de parteneriat, P1 și P2 vor realiza subactivitatea de înregistrare, recrutare și selecție a grupului țintă (conform SA4.1). De asemenea, simultan cu activitatea de identificare și recrutare, grupul țintă (potențial) va fi informat asupra activităților și a beneficiilor proiectului prin organizarea unei campanii online și offline de informare (conform prevederilor din SA4.2).

Pentru a se asigura de respectarea condițiilor minime obligatorii impuse de ghid și de programul de finanțare, Solicitantul va identifica, atrage și ulterior va selecta grupul țintă, ținând cont de măsurile impuse vizavi de transparență și vizibilitate, eligibilitate, selecție, nediscriminare etc.

Solicitantul se va asigura prin mijloace transparente și eficiente de comunicare, de faptul ca:

 • Potențialii beneficiari vor fi informați de activitățile ce vor fi derulate în cadrul proiectului, organizând în acest sens o campanie de informare privind proiectul/derulând în acest sens activități de informare și publicitate, în rândul categoriilor de persoane care ar putea îndeplini condițiile de apartenență la Grupul Ţintă;
 • Potențialii beneficiari vor fi informați în mod transparent și accesibil în privința documentației ce trebuie depusă în scopul selectării acestora în Grupul Ţintă.

Principiile minime care vor sta la baza procesului de identificare a grupului țintă și care vor fi respectate de către Administrator sunt: transparența, egalitatea de șanse și nediscriminarea, respectiv încadrarea în categoria eligibilă conform programului de finanțare, respectiv a apelului.

Activitatea de înregistrare și primire a dosarelor candidaților va intra în sarcina Experților GT, aceștia putând să solicite eventuale completări/ informații suplimentare persoanelor înscrise. Experții GT se vor asigura și de menținerea legăturii cu candidații înscriși pe tot parcursul proiectului: procesul de înscriere și selecție a grupului țintă, monitorizarea participării la activitățile proiectului, motivarea GT.

În urma procesului de identificare a grupului țintă, va rezulta un număr de cel puțin 390 de persoane selectate – tineri NEETs șomeri, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, înregistrați și profilați în prealabil de către Serviciul public de ocupare – SPO care vor participa la activitățile proiectului.

Mentiuni suplimentare esențiale

NB: NU au voie să participe la cursurile de formare angajații liderului de proiect și ai partenerilor acestuia, precum și soțul/soția sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv.

 Experții GT se vor asigura că, pe parcursul procesului, se vor respecta prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 677/2001, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 506/2004. În acest sens, Experții GT vor informa persoanele din grupul țintă al proiectului despre obligativitatea de a furniza datele lor personale, cu respectarea dispozițiilor legale menționate.

Participanții la activitățile proiectului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vor semna o declarație prin care își dau acordul privind utilizarea datelor personale, după nota de informare prealabilă vizând utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

III. CRITERII DE ELIGIBILITATE

 1. Zona de proveniență a grupului țintă

Persoanele selectate vor avea domiciliul/reședința în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, județele și localitățile aparținătoare.

Localitatea de proveniență poate reprezenta localitatea de domiciliu/localitatea de reședință a persoanei în cauză. Dovada se va putea face prin copia actului de identitate sau alt document prin care s-a stabilit reședința.

Apartenența la grupul țintă se va realiza la intrarea în proiect prin atașarea de documente doveditoare pentru situația vizată (de exemplu, adeverința de șomaj și alte documente justificative eliberate de SPO). Astfel, persoanele din grupul țintă al proiectului vor fi informate cerinței de a furniza datele lor personale, cu respectarea dispozițiilor legale menționate.

Participanții, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vor semna o declarație prin care își dau acordul privind utilizarea și publicarea datelor personale (prelucrarea datelor cu caracter personal).

 1. Încadrarea în categoriile de grup țintă

Pentru încadrarea în categoriile de grup țintă eligibile, conform GS – condiții specifice, persoanele selectate vor trebui să facă parte din următoarea categorie eligibilă: tineri NEETs șomeri și care nu urmează nicio formă de educație sau formare, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, înregistrați și profilați în prealabil de către Serviciul public de ocupare – SPO. În acest sens, persoanele interesate vor atașa la dosarul de înscriere în grupul țintă, documente doveditoare: adeverința de șomaj, alte documente justificative eliberate de SPO.

 1. Evitarea suprapunerii intervențiilor proiectului și a dublei finanțări

Solicitantul are obligația și se va asigura, drept urmare, de faptul că persoanele din grupul țintă care vor beneficia de măsurile ce fac obiectul acestui proiect (inclusiv a acestui apel de proiecte) nu vor putea beneficia de aceleași măsuri finanțate prin alte apeluri de proiecte în cadrul POCU sau din alte surse de finanțare, pe perioada derulării proiectului. În acest sens, la dosarul de înscriere, fiecare persoană care vizează să facă parte din GT, va declara pe propria răspundere (Declarație evitare a dublei finanțări) că nu este implicat într-un alt proiect POCU sau proiect din alte surse de finanțare, beneficiind de măsuri identice de sprijin cu cele specifice apelului/ proiectului.

 1. Declararea Acordului de prelucrare de datelor cu caracter personale

Pentru o mai bună gestionare a grupului țintă, fiecare persoană care se va înscrie în grupul țintă își va da acordul scris, prin care va furniza Liderului de parteneriat, P1 și P2 datele personale, aceștia din urmă utilizându-le strict pentru implementarea proiectului: întocmire liste de înscriere în GT a persoanelor, întocmire liste de prezență în cadrul activităților organizate prin proiect, eliberare certificate de participare/absolvire; raportare grup țintă către autoritatea de management POCU.

Ca urmare a derulării procesului de identificare și înscriere a potențialilor beneficiari în GT, vor rezulta cel puțin 380 (din 390 identificate) persoane înscrise în grupul țintă, persoane care fac parte din categoria de tineri NEETs șomeri și care nu urmează nicio formă de educație sau formare, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, înregistrați și profilați în prealabil de către Serviciul public de ocupare – SPO.

CRITERII DE DEPARTAJARE

Primul criteriu de departajare utilizat va contribui la identificarea unui număr de tineri NEETs suficient pentru îndeplinirea indicatorilor asumați prin proiect îl reprezintă apartenența la subcategoriile de grup țintă: tineri NEETs de etnie romă, tineri NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural, tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”.

Criteriul va fi dovedit și asumat prin următoarele categorii de documente:

 • pentru încadrarea în categoria tineri NEETs de etnie romă (minim 39 persoane) – o recomandare scrisă emisă de una dintre organizațiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care sa reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă
 • pentru încadrarea în categoria tineri NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural (minim 77 persoane) – copia de CI
 • pentru încadrarea în categoria tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil” (minim 115 persoane) – document emis de SPO care să ateste nivelul de ocupabilitate al tânărului
 • pentru încadrarea în categoria tineri NEETs care fac parte din categoria șomerilor de lungă durată (minim 89 persoane) – document emis de SPO care să ateste statutul de șomer de lungă durată

Al doilea criteriu de departajare utilizat va fi dovedit și asumat prin depunerea unei declarații de intenție prin care beneficiarul își asumă depunerea unui plan de afaceri în cadrul concursului organizat prin prezentul proiect care va avea ca obiect înființarea unei afaceri. Această declarație va fi atașata la dosarul de selecție în Grupul țintă. Înființare de noi afaceri (doar în cazul tinerilor NEETs din categoria A “ușor ocupabil”)

Al treilea criteriu de departajare va fi reprezentat de data la care dosarul de înscriere în GT a fost transmis către Liderul de parteneriat, Partener 1 și Partener 2 (data de transmitere a e-mailului în cazul depunerii online, data poștei în cazul transmiterii acestuia prin poștă/curier, data depunerii fizice a dosarului).

IV. DEPUNEREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE ÎN GT ŞI EVALUAREA ACESTORA

Se va organiza o sesiune continuă de înscriere în grupul țintă cu evaluare lunară a dosarelor depuse, până la atingerea pragului maxim de persoane care pot beneficia de activitățile proiectului: 380 persoane.
Echipa de implementare a proiectului va afișa prin metode transparente un Calendar al etapelor de selecție a grupului țintă (Anexa 1).

A.    Preînscrierea în grupul țintă

Persoanele interesate vor trebui să parcurgă o primă etapă de preînscriere prin intermediul completării în format fizic a unui Formular de preînscriere (Anexa 2) și a Declarației de acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (Anexa 3), formulare ce vor fi puse la dispoziția candidaților pentru descărcare pe site-ul: www.sansa-ta.ro, în secțiunea Înregistrare și monitorizare GT/Documente,  urmând a fi completate și trimise pe adresele de e-mail: office@galluncajiului.ro, pocubarbatesti18@yahoo.com, procivicaoltenia@gmail.com sau se vor completa în cadrul acțiunilor de teren întreprinse de experții grup țintă.

B.    Înscrierea și depunerea dosarului de candidatură

După parcurgerea primei etape, persoanele trebuie să depună un dosar fizic cu documentele precizate în prezenta procedură la locațiile și intervalele de timp stabilite și transmise.

Activitatea de înscriere a candidaților reprezintă activitatea efectivă de recrutare a persoanelor din grupul țintă vizat prin proiect. Aceasta constă în primirea documentelor de înscriere a grupului țintă potențial și constituirea dosarului de înregistrare a persoanelor din grupul țintă.

Activitatea de înregistrare și primire a dosarelor candidaților intră în sarcina Experților Grup Țintă, aceștia putând să solicite eventuale completări/ informații suplimentare persoanelor înscrise. Experții Grup Țintă se vor asigura și de menținerea legăturii cu candidații pe tot parcursul procesului de înscriere și selecție a grupului țintă.

 CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ

Persoanele interesate vor depune un dosar cu următorul conținut:

 1. Anexa-2-Formular-de-preînscriere
 2. Anexa-3-Declarație-acord-prelucrare-date-caracter-personal
 3. Anexa-4-Declarație-privind-statutul-pe-piața-muncii
 4. Anexa-5-Cerere-de-înscriere
 5. Anexa-6-Declarație-privind-evitarea-dublei-finanțări
 6. Anexa-7-Declarație-de-intenție-privind-participarea-la-activitățile-proiectului
 7. Anexa-8-Declarație-de-intenție-privind-depunerea-unui-plan-de-afaceri (pentru candidații cu profil ușor ocupabil)
 8. Anexa -9-Declarație-privind-evitarea-conflictului-de-interese
 9. Anexa-10-Declarație-de-apartenență-la-grupul-țintă
 10. Copie Buletin/Carte de identitate cu mențiunea conform cu originalul
 11. Documente pentru studii (diplome/ adeverințe)
 12. Documente eliberate de SPO care să ateste faptul că persoana are calitatea de șomer
 13. Pentru persoanele de etnie romă este obligatoriu ca dosarul de înscriere în GT să conțină o recomandare scrisă emisă de una dintre organizațiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă.

La dosar se anexează și alte documente justificative sau programatice, în cazul în care acestea sunt necesare pentru activități, sau sunt emise / solicitate de AMPOCU.

Depunerea dosarului va fi efectuată la biroul de implementare al proiectului sau pe teren, prin deplasarea Experților GT. De asemenea, vor fi puse la dispoziție mijloace de înscriere de la distanță (prin mijloace electronice, prin poștă pentru documentele originale).

Experții GT vor asigura menținerea unei evidențe a înregistrării dosarelor de candidatură, pe măsura primirii lor, prin completarea Registrului dosarelor de candidatură pentru Grupul Țintă (Anexa 11) și fiecare candidat va primi un număr unic de dosar de înscriere.

C.    Evaluarea dosarelor de înscriere

Etapa de evaluare va fi efectuată de către Experții Grup Țintă. Se vor verifica aspecte legate de conformitatea dosarelor de înscriere depuse și se va evalua dacă solicitanții îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în proiect.

1. Verificarea conformității administrative a dosarelor de înscriere

În prima fază, experții grup țintă vor analiza conformitatea administrativă a dosarelor depuse prin prisma corectitudinii informațiilor completate de fiecare persoană interesată și vor asigura comunicarea transmiterii solicitărilor de completări în situațiile unde se constată lipsuri sau aspecte de completat în cadrul dosarelor de înscriere.

Verificarea conformității cererii de înscriere și a anexelor acesteia se realizează pe baza Fișei de verificare a dosarului de candidatură – secțiunea A – Verificarea conformității administrative (Anexa 12)

După verificarea secțiunii A din fișa de verificare pot exista două variante:

 • Dosarul de înscriere este declarat conform

Existența dosarului corect presupune existența tuturor documentelor solicitate și completarea informațiilor corect și complet.

Dacă Dosarul de înscriere este declarat conform, se trece la următoarea etapă de verificare.

 • Dosarul de înscriere este declarat neconform

Dacă Dosarul de înscriere este declarat neconform ca urmare a neprezentării tuturor documentelor solicitate și necompletării informațiilor corect și complet, dosarul original de înscriere va fi păstrat în arhiva proiectului, iar deponentul va primi o notificare privind motivele neconformității dosarului depus.

Lunar, se vor întocmi situații centralizatoare de înscriere ale candidaților, acestea fiind supuse verificării și validării de către Managerul de Proiect.

2. Verificarea eligibilității persoanelor pentru încadrarea în grupul țintă al proiectului

Echipa de implementare va parcurge un proces de evaluare în baza criteriilor precizate în prezenta procedură, în vederea stabilirii componenței grupului țintă selectat pentru participarea la activitățile proiectului.

Verificarea eligibilității se va face în baza Fișei de verificare a dosarului de candidatură – secțiunea B – Verificarea eligibilității candidatului (Anexa 12), cu rolul de a se asigura faptul că fiecare persoana înscrisă va întruni toate cerințele impuse pentru a putea fi selectată în grupul țintă al proiectului.

Experții responsabili pentru selecția grupului țintă vor analiza dosarele și vor selecta persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, iar în cazul în care există neclarități vor fi solicitate clarificări/documente suplimentare.

Solicitările de informații suplimentare pot fi adresate, ca regulă generală, o singură dată, în funcție de natura informațiilor solicitate. Termenul de răspuns la solicitarea de informații suplimentare nu poate depăși trei zile lucrătoare de la momentul luării la cunoștință de către solicitant. Clarificările admise vor face parte integrantă din dosarul de înscriere. În situații excepționale, se pot solicita și alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial.

După verificarea eligibilității pot exista două variante:

 • Candidatul este declarat eligibil.

Dacă persoana este declarată eligibilă, se trece la următoarea etapă de verificare.

 • Candidatul este declarat neeligibil

Dacă se constată că dosarul candidatului evidențiază faptul că nu face parte din categoriile eligibile de grup țintă, se invalidează dosarul.

3. Verificarea criteriilor de selecție și departajare a persoanelor pentru încadrarea în grupul țintă al proiectului

Pentru dosarele de înscriere declarate conforme și eligibile urmează etapa de ierarhizare a acestora în vederea selectării grupului țintă care va participa la activitățile proiectului. În cadrul acestei sub-etape va fi realizată o selecție și departajare a dosarelor de selecție pentru ocuparea numărului de 380 locuri disponibile în cadrul proiectului. Îndeplinirea/ neîndeplinirea criteriilor de selecție și departajare va fi consemnată în Grila de punctare pentru clasificare și selecție (Anexa 13).

Criteriile de selecție care sunt luate în calcul pentru selecția persoanelor înscrise sunt următoarele:

O persoană înscrisă poate obține maxim 30 puncte.

În cazul în care două persoane obțin același punctaj, departajarea se va face conform criteriilor de departajare.

În urma evaluării dosarelor de înscriere se va întocmi Raportul de Evaluare a dosarului de candidatură (Anexa 14) pentru fiecare dosar depus care va conține criteriile de eligibilitate, selecție și departajare îndeplinite de fiecare candidat.

D.   Selecția grupului țintă

Etapa de selecție a grupului țintă are ca scop stabilirea unui centralizator final cu persoanele acceptate în activitățile proiectului.

Experții Grup Țintă vor completa centralizatorul în baza verificării documentațiilor depuse, vor decide selectarea persoanelor eligibile prin completarea Rapoartelor de evaluare a dosarelor de candidatură. Concret, se va întocmi Centralizatorul propunerilor de selecție pentru activitățile proiectului – Intermediar (Anexa 15).

Experții GT vor informa persoanele selectate cu privire la acceptarea acestora în program prin publicarea pe web-site secțiunea Înregistrare și monitorizare GT/Comunicare a centralizatorului cu persoanele ce vor beneficia de activitățile specifice proiectului.

De asemenea, Experții GT vor transmite candidaților o Notificare privind evaluarea dosarului de candidatură (Anexa 16), prin intermediul e-mailului, telefonic, personal sau prin alte metode de comunicare (mesagerie telefonică), în care vor fi anunțați despre rezultatul evaluării.

Notificarea va include informații cu privire la statusul dosarului în urma evaluării și modalitatea de depunere a contestațiilor de către aplicații nemulțumiți de rezultatul evaluării. În cazul în care un dosar este declarat neeligibil vor fi indicate motivele care au condus la neeligibilitatea dosarului de înscriere.

Aplicanții au la dispoziție 3 zile lucrătoare de la transmiterea notificării privind rezultatul evaluării dosarului de înscriere pentru a depune contestații.

Contestațiile se depun la sediul Solicitantului sau partenerilor, sau se trimit pe adresele de e-mail: office@galluncajiului.ro, pocubarbatesti18@yahoo.com, procivicaoltenia@gmail.com. Acestea vor fi reevaluate de către Comitetul de Soluționare a Contestațiilor format din Managerul de proiect, Coordonator P1 și Coordonator P2. În cazul în care nici un solicitant nu a contestat rezultatul evaluării se trece direct la procedura de selecție a persoanelor care vor face parte din grupul țintă.

Termenul de soluționare a tuturor contestațiilor este de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor și poate fi prelungit cu încă maxim 3 zile lucrătoare, dacă numărul de contestații depășește procentul de 25% din totalul dosarelor de candidatură depuse.

IMPORTANT!

Reevaluarea dosarelor de înscriere în urma contestațiilor se realizează în baza documentelor depuse odată cu Cererea de înscriere. Documentele suplimentare depuse la contestație pot fi luate în considerare numai în situația în care acestea nu fac parte din categoria documentelor care trebuie depuse obligatoriu la dosarul de înscriere.

Experții GT vor propune managerului de proiect avizarea Raportului de soluționare a contestațiilor (Anexa 17) și vor transmite listele finale rezultate în urma acestei etape.

Decizia de înscriere în program va fi luată prin transmiterea spre verificare și avizare către Managerul de Proiect a Centralizatorului propunerilor de selecție pentru activitățile proiectului – Final (Anexa 18). Managerul de proiect va aviza centralizatoarele finale cu persoanele selectate și acestea vor fi publicate pe website-ul proiectului în secțiunea Înregistrare și monitorizare GT/Comunicare.

Această activitate se va finaliza prin centralizarea rezultatelor finale și diseminarea acestora de către Experții GT prin mijloace fizice și electronice.

Experții Grup țintă vor notifica solicitanții privind rezultatele procesului de selecție.

Anunțul privind selectarea în grupul țintă final se va face prin intermediul e-mailului, telefonic, personal sau prin alte metode de comunicare (mesagerie telefonică), prin completarea Anexei 19 – Notificare privind selecția candidatului în Grupul Țintă.

În urma desfășurării procesului de înscriere în grupul țintă al proiectului există mai multe variante:

 • Dacă numărul de candidați admiși depășește numărul de locuri disponibile în cadrul proiectului, sunt acceptate primele 380 de dosare aprobate, restul fiind incluși în lista de așteptare;
 • În eventualitatea retragerii unui participant acesta este înlocuit de următorul candidat acceptat conform criteriilor de eligibilitate, selecție și departajare stabilite.
 • Dacă numărul de candidați admiși este mai mic decât numărul de locuri disponibile, procesul se reia pentru completarea locurilor rămase.

Rezultatele finale nu mai pot fi contestate. După publicarea rezultatelor finale ale selecției, va urma o noua etapă de confirmare a apartenenței la Grupul țintă al proiectului, etapă în care echipa de implementare a proiectului va solicita persoanelor selectate o serie de documente și informații și vor fi transmise informații referitoare la modalitatea prin care aceștia vor fi integrați în activitățile proiectului.

După acceptarea în grupul țintă al proiectului, se va întocmi dosarul individual al persoanei selectate și la intrarea în operațiune se va completa Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 (Anexa 20), iar Experții Grup țintă se vor sigura că acesta este completat, semnat și datat.

V. IMPLICAREA GT ÎN ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

Grupul țintă va fi implicat în următoarele activități ale proiectului:

SA4.1 – atât în calitate de grup țintă potențial (înainte de confirmarea selecției), cât și în calitate de beneficiari membri ai GT, aceștia vor fi implicați în etapa de identificare și recrutare, prin depunerea dosarelor, comunicarea cu Experții GT în vederea înscrierii, participarea la întâlnirile de recrutare din teritoriu, participarea la activitatea de monitorizare a participării la activitățile proiectului.

SA4.2 – atât în calitate de grup țintă potențial (înainte de confirmarea selecției), cât și în calitate de beneficiari membrii ai GT, aceștia vor fi implicați în etapa de informare prin participarea la campaniile de informare și/sau prin vizualizarea materialelor informative în mediul online și/sau offline

SA5.1 – 70 membrii GT format din tineri NEETs șomeri cu nivelurile de ocupabilitate B, C și D vor participa la programul de formare Babysitter, la finalul căruia vor fi evaluați și vor primi o certificare a competențelor acumulate (minim 56 persoane certificate)

SA5.2 – 70 membrii GT format din tineri NEETs șomeri cu nivelurile de ocupabilitate B, C și D vor participa la programul de formare Tehnician maseur, la finalul căruia vor fi evaluați și vor primi o certificare a competențelor acumulate (minim 56 persoane certificate)

SA5.3 – 70 membrii GT format din tineri NEETs șomeri cu nivelurile de ocupabilitate B, C și D vor participa la programul de formare Agent securitate, la finalul căruia vor fi evaluați și vor primi o certificare a competențelor acumulate (minim 56 persoane certificate)

SA5.4 – 69 membrii GT format din tineri NEETs șomeri cu nivelurile de ocupabilitate B, C și D vor participa la programul de formare Personal de serviciu, la finalul căruia vor fi evaluați și vor primi o certificare a competențelor acumulate (minim 56 persoane certificate)

SA5.5 – 69 membrii GT format din tineri NEETs șomeri cu nivelurile de ocupabilitate B, C și D vor participa la programul de formare Ajutor de bucătar, la finalul căruia vor fi evaluați și vor primi o certificare a competențelor acumulate (minim 56 persoane certificate)

SA5.6 – 32 membrii GT format din tineri NEETs șomeri cu nivelul de ocupabilitate A vor participa la programul de Competențe Antreprenoriale, la finalul căruia vor fi evaluați și vor primi o certificare a competențelor acumulate (minim 26 persoane certificate)

SA6.1 – 32 membrii GT format din tineri NEETs șomeri cu nivelul de ocupabilitate A vor participa la procesul de evaluare și selecție a planurilor de afaceri prin depunerea unui plan de afaceri, vor comunica împreună cu comisia în vederea soluționării eventualelor solicitări de clarificări

SA6.2 – 16 membrii GT format din tineri NEETs șomeri cu nivelul de ocupabilitate A vor primi sprijin pentru înființarea întreprinderilor.

Beneficiarii vor fi asistați de Experții monitorizare și evaluare în elaborarea documentației de înființare a întreprinderii.

De asemenea, beneficiarii (persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate) vor semna contractele de subvenție în calitate de reprezentanți legali ai întreprinderilor nou-înființate.

SA6.3 – 16 membrii GT, în calitate de reprezentanți ai întreprinderilor înființate în cadrul prezentului proiect, vor elabora documentația pentru solicitarea tranșelor de plată și vor asigura implementarea activităților asumate prin planul de afaceri și contractul de subvenție; De asemenea, aceștia vor elabora rapoartele intermediare (rapoarte tehnice de progres – trimestriale), respectiv cele finale, vor răspunde la clarificările solicitate de către Experții monitorizare și evaluare, care vor fi responsabili de verificarea documentației.

SA7.1 – toți cei 380 de membrii din GT format din tineri NEETs șomeri cu nivelurile de ocupabilitate A, B, C și D vor participa la programul de mediere.

SA7.2 – 364 membrii GT format din tineri NEETs șomeri cu nivelurile de ocupabilitate A, B, C și D vor avea parte de furnizarea de servicii de sprijin pentru ocuparea pe cont propriu Modalitatea de implicare a grupului țintă în activitățile proiectului este descrisă pe larg în cadrul fiecărei subactivități.

VI. IMPACTUL ASUPRA GT

Impactul estimat asupra grupului țintă rezultă din următoarele rezultate cantitative și calitative:

 • 70 persoane participante la programul de formare Babysitter, din care minim 56 persoane certificate;
 • 70 persoane participante la programul de formare Tehnician maseur, din care minim 56 persoane certificate;
 • 70 persoane participante la programul de formare Agent securitate, din care minim 56 persoane certificate;
 • 69 persoane participante la programul de formare Personal de serviciu, din care minim 56 persoane certificate;
 • 69 persoane participante la programul de formare Ajutor de bucătar, din care minim 56 persoane certificate;
 • 32 persoane participante la programul de Competențe Antreprenoriale, din care minim 26 persoane certificate;
 • 380 persoane beneficiare de serviciile de mediere pe piața muncii, 380 dosare de mediere elaborate;
 • 364 persoane beneficiare de servicii de sprijin pentru ocuparea pe cont propriu, 364 persoane sprijinite pentru ocuparea pe cont propriu
 • minim 190 persoane ocupate (angajate sau ocupate ca urmare a activităților de mediere) sau care urmează un program de educație/formare sau sunt în curs de a obține o calificare, dintre care, 174 persoane care urmează un program de educație/formare, care sunt în curs de a obține o calificare sau care au un loc de muncă, inclusiv ca independenți ca urmare a activității de mediere și 16 persoane ocupate ca urmare a schemei de grant
 • 16 persoane beneficiare de consultanță pentru înființarea de afaceri, 16 afaceri înființate, funcționale și monitorizate, 16 granturi de până la 25.000 euro decontate
 • peste 304 din participanții șomeri care iau parte la intervenția sprijinită de ILMT vor rămâne până la finalizarea sa.
 • peste 164 tineri (raportat la numărul total de 380 membrii) participanți șomeri vor primi o ofertă de muncă, de participare la un program de educație continuă, ucenicie sau de stagiu, la încetarea calității de participant.
 • minim 190 de participanți șomeri vor urma un program de educație/formare, care sunt în curs de a obține o calificare sau care au un loc de muncă, inclusiv ca independenți, la încetarea calității de participant
 • peste 89 de participanți șomeri de lungă durată care participă la intervenția sprijinită de ILMT până la finalizarea sa
 • minim 33 (minim 20% din ținta asumată a indicatorului CR02) de participanți șomeri de lungă durată vor primi o ofertă de muncă, de participare la un program de educație continuă, ucenicie sau de stagiu la încetarea calității de participant.
 • minim 38 (minim 20% din ținta asumată a indicatorului CR03) de participanți șomeri de lungă durată care obțin o calificare, sau care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant
 • minim 1 participant inactiv care nu urmează studii sau cursuri de formare și care participă la intervenția sprijinită din ILMT
 • minim 1 participant inactiv care nu urmează studii sau cursuri de formare și care primește o ofertă de muncă, de participare la un program de educație continuă, ucenicie sau de stagiu la încetarea calității de participant
 • minim 1 participant inactiv care nu urmează un program de educație sau de formare, care urmează un program de educație/formare, sunt în curs de a obține o calificare sau care au un loc de muncă, inclusiv dacă desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant
 • minim 58 (raportat la nr. de 304 participanți șomeri care iau parte la intervenția sprijinită de ILMT până la finalizarea sa) de participanți care participă la programe de educație continuă, de formare în vederea obținerii unei diplome, de ucenicie sau de stagiu în termen de șase luni de la încetarea calității de participant
 • peste 164 tineri din numărul total de participanți care, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant, obțin un loc de muncă
 • minim 9 persoane care încep o activitate independentă în termen de șase luni de la încetarea calității de participant

Proiectul aduce membrilor grupului țintă beneficii ce pot fi atribuite exclusiv implementării proiectului, dupa cum urmează:

 • ca urmare a participarii la cursul de formare Babysitter: dezvoltarea competențelor în domeniul serviciilor de îngrijire a copiilor (babysitting); creșterea angajabilității prin dezvoltarea de competențe relevante pentru piața muncii în acest domeniu, dar și prin obținerea certificării finale;
 • ca urmare a participării la cursul de formare Tehnician maseur: dezvoltarea competențelor în domeniul serviciilor de masaj; creșterea angajabilității prin dezvoltarea de competențe relevante pentru piața muncii în acest domeniu, dar și prin obținerea certificării finale;
 • ca urmare a participării la cursul de formare Agent securitate: dezvoltarea competențelor în domeniul serviciilor de securitate; creșterea angajabilității prin dezvoltarea de competențe relevante pentru piața muncii în acest domeniu, dar și prin obținerea certificării finale;
 • ca urmare a participării la cursul de formare Personal de serviciu: dezvoltarea competențelor în domeniul serviciilor de curățenie; creșterea angajabilității prin dezvoltarea de competențe relevante pentru piața muncii în acest domeniu, dar și prin obținerea certificării finale;
 • ca urmare a participării la cursul de formare Ajutor de bucătar: dezvoltarea competențelor în domeniul alimentației publice; creșterea angajabilității prin dezvoltarea de competențe relevante pentru piața muncii în acest domeniu, dar și prin obținerea certificării finale;
 • ca urmare a participării la programul de Competențe Antreprenoriale: dezvoltarea competențelor antreprenoriale (competențele sunt detaliate în mod specific în cadrul activității aferente); dobândirea de deprinderi suplimentare în domeniile management și antreprenoriat sau conexe; creșterea angajabilității prin dezvoltarea de competențe relevante pentru piața muncii în acest domeniu, dar și prin obținerea certificării finale; dobândirea de competențe necesare pentru demararea unei afaceri și pentru a asigura managementul acesteia
 • ca urmare a participării la Programele de mediere pe piața muncii: dezvoltarea capacității de adaptabilitate pe piața muncii, de căutare a unui loc de muncă și dobândirea unor calități interpersonale (competențele sunt detaliate în mod specific în cadrul activității aferente)
 • ca urmare a participării la Serviciile de sprijin oferite pentru ocuparea pe cont propriu: dezvoltarea capacității de încadrare pe piața muncii, de căutare a unui loc de muncă și de a alege oportunitățile potrivite raportat la abilitățile/competențele deținute (competențele sunt detaliate în mod specific în cadrul activității aferente)
 • ca urmare a participării la schema de grant: înființarea a 16 afaceri și finanțarea acestora cu granturi de până la 25.000 euro.

Procesul de selecție a GT va lua în considerare Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, Art. 2.1. Astfel, proiectul va promova ca principiu general egalitatea de șanse și non-discriminarea, permițând recrutarea în grupul țintă a tuturor persoanelor, indiferent de naționalitate, sex, rasă sau origine etnică, religie sau credință, handicap, vârstă, mediu de proveniență, etc.

De asemenea, unul dintre experții din echipa de implementare va avea rol de ofițer pentru protecția datelor cu caracter personal, în scopul respectării prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 190/2018, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 506/2004. În acest sens, va fi angajată o persoană pe postul de Ofițer pentru protecția datelor cu caracter personal din cheltuieli indirecte pentru ca acest aspect referitor la protecția datelor cu caracter personal să poată fi

implementat și monitorizat constant de către o persoană specializată în acest domeniu. Astfel, toate activitățile realizate vor avea la bază respectarea legislației prezentată anterior și exercitarea de acțiuni care să susțină protecția datelor cu caracter personal pe toată durata de implementare a proiectului.

VII. ANEXE

Anexa-1-Calendarul-etapelor-de-selecție-a-grupului-țintă
Anexa-2-Formular-de-preînscriere
Anexa-3-Declarație-acord-prelucrare-date-caracter-personal
Anexa-4-Declarație-privind-statutul-pe-piața-muncii
Anexa-5-Cerere-de-înscriere
Anexa-6-Declarație-privind-evitarea-dublei-finanțări
Anexa-7-Declarație-de-intenție-privind-participarea-la-activitățile-proiectului
Anexa-8-Declarație-de-intenție-privind-depunerea-unui-plan-de-afaceri
Anexa -9-Declarație-privind-evitarea-conflictului-de-interese
Anexa-10-Declarație-de-apartenență-la-grupul-țintă
Anexa-11-Registrul-dosarelor-de-candidatură-la-Grupul-Ţintă
Anexa-12-Fișa-de-verificare-a-dosarului-de-candidatură
Anexa-13-Grila-de-punctare-pentru-clasificare-și-selecție
Anexa-14-Raport-de-evaluare-a-dosarului-de-candidatură
Anexa-15-Centralizatorul-propunerilor-de-selecție-pentru-activitățile-proiectului-intermediar
Anexa-16-Notificare-privind-evaluarea-dosarului-de-candidatură
Anexa-17-Raportul-de-soluționare-a-contestațiilor
Anexa-18-Centralizatorul-propunerilor-de-selecție-pentru-activitățile-proiectului-Final
Anexa-19-Notificare-privind-selectarea-finală-a-dosarului-de-candidatură
Anexa-20-Formular-de-înregistrare-în-grupul-țintă

Întocmit,
Experți Grup Țintă:
Bălan Cristina
Bălan Nicolae-Dan
Sanda Florin
Gurgui Daniela
Pasăre Denisa Alexandra
Ganea-Enceanu Cătălina Cristina
Pîrvan Maria
Avizat,
Manager proiect
Burcea Maria