Documentele necesare înregistrării la șomaj

  • act de identitate (original și copie)
  • certificat de naștere (original și copie)
  • certificat de căsătorie (dacă este cazul, original și copie)
  • diplomă de absolvire (original și copie)
  • adeverință medicală cu specificația apt de muncă sau eventuale restricții medicale

CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ

Persoanele interesate vor depune un dosar cu următorul conținut:

 La dosar se anexează și alte documente justificative sau programatice, în cazul în care acestea sunt necesare pentru activități, sau sunt emise / solicitate de AMPOCU.

Depunerea dosarului va fi efectuată la biroul de implementare al proiectului sau pe teren, prin deplasarea experților GT. De asemenea, vor fi puse la dispoziție mijloace de înscriere de la distanță (prin mijloace electronice, prin poștă pentru documentele originale).